Népszavazás - tények

Egy kampány kellős közepén vagyunk, amiben arra buzdít minket a kormány, hogy üzenjünk Brüsszelnek a kényszerbetelepítés ellen. 

tudta_mirol_szavaz.png

 

 

Mivel a héten kaptam meg a hivatalos értesítőt a népszavazásról, úgy döntöttem, hogy mielőtt folytatnám az írást arról, hogy miért migrálnak az emberek, teszek egy kitérőt, és írok arról, hogy miről is szól a népszavazás. Hadd jegyezzem meg, hogy ebben az írásban nem kívánok állást foglalni azzal kapcsolatosan, hogy el kell-e menni szavazni vagy sem, mint ahogy arról sem szeretnék írni, hogy aki elmegy szavazni, mire szavazzon. Tisztában vagyok azzal is, hogy a népszavazási kérdés megfogalmazása és maga a népszavazás politikai célt, nevezetesen hatalommegerősítési funkciót szolgál elsősorban, de ebben a kérdésben sem szeretnék nyilatkozni. Szakmai szemüvegen át vizsgálom meg a kérdést. 

Mi ez a kvóta?

A kényszerbetelepítés névvel illetett kvóta valójában egy tavaly szeptemberben felvetődött uniós szintű megoldási javaslat, amely a tömeges migráció okozta válsághelyzetet kívánta gyorsan orvosolni. A kvóta célja, hogy egy átfogó, uniós szintű megoldást nyújtson azoknak az országoknak, amelyek migrációs rendszerét a leginkább sújtja a bevándorlás.

24september_asylum_fact_sheet_large.jpg

Közös Európai Menekültügyi Rendszer (KEMR) (rövid összefoglaló itt)

1999 óta cél a közös európai menekültügyi rendszer kialakítása. E politika harmonizálni kívánja a tagállamok menekültügyi szabályait és eljárásait azzal a céllal, hogy a nemzetközi védelmet igénylő harmadik országbeli állampolgárok megfelelő jogállást kapjanak mindegyik tagállamban, és mindegyik tagállam tartsa be a visszaküldés tilalmának elvét (non-refoulement), azaz, hogy egyik uniós tagállam sem küldi vissza a harmadik országbeli állampolgárt olyan országba, ahol az a személy kínzás, vagy embertelen bánásmód veszélyének lenne kitéve.

A KEMR alapját az 1999-es Amszterdami Szerződés és a 2001-es Nizzai Szerződés fektette le, a 2007-es Lisszaboni Szerződés pedig új sarokköveket helyezett el a migrációs politika terén is. A 2009. december 1-én hatályba lépő Lisszaboni Szerződés már egyértelműen egy közös menekültügyi politikát tűzött ki célul, de ennek megvalósulása még mindig várat magára.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség arra, hogy egységes legyen a menekültügyi politika. A válasz egyszerű: ahogyan azonos feltételeket kívánunk biztosítani a gazdaság terén, kiegyenlített versenyfeltételeket, úgy azonos feltételeket kívánunk biztosítani a menekültügy terén is. Az a közös törekvés, hogy a szembetűnő, óriási különbségek eltűnjenek, és ha nem is azonos, de közel hasonló körülményeket teremtsünk az állampolgárok számára. 

 A közös európai menekültügyi rendszer alapjai:

egységes menekültstátusz, egységes kiegészítő védelmet biztosító jogállás, közös ideiglenes védelmi rendszer, közös eljárások a menekültstátusz vagy a kiegészítő védelmet biztosító jogállás megadása és visszavonása tekintetében, a menedékjog iránti kérelem elbírálására köteles tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok, a befogadási körülményekre vonatkozó szabályok, a harmadik országokkal való partnerség és együttműködés.

A terhek egyenlőbb elosztására irányuló törekvés gyökerei 2014-re nyúlnak vissza. Az Európai Parlament 2014. december 17-én kelt állásfoglalásában az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot arra utasította, hogy dolgozzon ki ajánlásokat a migrációval kapcsolatos "átfogó uniós megközelítés szükségességéről" a földközi-tengeri térségben kialakult helyzet miatt. A Parlament már korábban is több állásfoglalásban hangot adott a menekülthullám kapcsán felmerült aggályainak (az Európába irányuló migrációról és menekülthullámról szóló, 2015. szeptember 10- i állásfoglalás; a menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozásáról szóló, 2012. szeptember 11-i állásfoglalás, „A gyakorlati együttműködés, a döntéshozatal minősége a közös európai menekültügyi rendszerben” című, 2007. június 21-i állásfoglalás; a dublini rendszer értékeléséről szóló, 2008. szeptember 2-i állásfoglalás; valamint a közös európai menekültügyi rendszer jövőjéről szóló, 2009. március 10-i állásfoglalás). Az EP tehát arra hívta fel a figyelmet, hogy a menekülthullám kapcsán felmerülő problémákat uniós szinten kell rendezni, és el kell kerülni, hogy az új helyzetben a védelem mértéke és a befogadás minősége romoljon.

2014. július 15-én Strasbourgban az Európai Bizottság jelenlegi elnöke, Jean-Claude Junkcer előadta bizottsági elnökjelölti programját, amelyben a migrációs politikával kapcsolatos tervét is bemutatta. Ebben a legfontosabb pontok az alábbiak voltak:
- a földközi-tengeri térségben kialakult helyzet kezelése és megoldása szolidaritást kíván
- közös menekültpolitikát kell kidolgozni ("Az újonnan elfogadott közös menekültügyi rendszer teljes körű végrehajtására, valamint a nemzeti szintű gyakorlatok közötti eltérések felszámolására van szükség.")
- a legális migrációval kapcsolatos szakpolitika megalkotása szükséges
- külön biztost kíván kinevezni a migrációs ügyek kezelésére
- Európa határait biztonságossá kívánja tenni
- az emberkereskedelem megfékezését is célul tűzte ki.

Majdnem egy évvel később, 2015. május 13-án született meg az EU Agenda on Migration (vagyis az EU Migrációs Ütemterve). Ez az agenda rámutatott, hogy mely területeken van szükség irányított cselekvésre. A legfontosabb gondolatok, amelyeket lefektetett ez a dokumentum, az alábbiak:
- életeket menteni a tengeren -> megháromszoroznák azt az összeget, amit a Frontex, a Triton és Poseidon programokra szántak
-embercsempész hálózatok felkutatása - > az EUROPOL JOT MARE (joint maritime information operation) akciójának erősítése 
- reagálni a nagyszámú embertömeg EU-ba érkezésére - > relokációval (relocation)

Member States' asylum systems today face unprecedented pressure and, with the summer arriving, the flow of people to frontline Member States will continue in the months to come. The EU should not wait until the pressure is intolerable to act: the volumes of arrivals mean that the capacity of local reception and processing facilities is already stretched thin. To deal with the situation in the Mediterranean, the Commission will, by the end of May, propose triggering the emergency response system envisaged under Article 78(3) TFEU 7 . The proposal will include a temporary distribution scheme for persons in clear need of international protection to ensure a fair and balanced participation of all Member States to this common effort. The receiving Member State will be responsible for the examination of the application in accordance with established rules and guarantees. A redistribution key based on criteria such as GDP, size of population, unemployment rate and past numbers of asylum seekers and of resettled refugees can be found in the Annex. This step will be the precursor of a lasting solution. The EU needs a permanent system for sharing the responsibility for large numbers of refugees and asylum seekers among Member States. The Commission will table a legislative proposal by the end of 2015 to provide for a mandatory and automatically-triggered relocation system to distribute those in clear need of international protection within the EU when a mass influx emerges. The scheme will take account of the efforts already made on a voluntary basis by Member States. Pending the implementation of these two measures, Member States will need to show solidarity and redouble their efforts to assist those countries on the frontline.

EU Agenda on Migration, Brussels, 13.5.2015

Eszerint a Bizottság azt javasolja, hogy egy átmeneti időszakra kvóta szerint (120 ezer, majd kibővítve a keretet 160 ezer menedékkérőre vonatkoztatva) osszák el a tagállamok közt a védelemre szoruló személyeket, azokat, akik már beléptek az EU területére valamelyik tagországon keresztül. Hogy kik szorulnak átmeneti védelemre, azt a felállított hotspotokban szűrnék ki, de elsősorban a szírek és eritreaiak kapnának nagyobb eséllyel védelmet a kérelem előzetes vizsgálata után.

- a védelemre szoruló személyek elhelyezése -> áttelepítéssel (resettlement) 

In addition to the relocation of those already on EU soil, the EU has a duty to contribute its share in helping displaced persons in clear need of international protection. This is a joint responsibility of the international community, with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) given the task of identifying when people cannot stay safely in their own countries.

The UNHCR has endorsed a target of 20,000 resettlement places for the EU per year by the year 2020.Some Member States have already made a major contribution to global resettlement efforts. But others offer nothing – and in many cases they are not making an alternative contribution in terms of receiving and accepting asylum requests or helping to fund the efforts of others.

A resettlement, azaz az áthelyezés pedig azt jelentené, hogy a hazájában belső menekültté vált személyt telepítenének át az EU-ba évente, 2020-ig 20 000 személyt az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával együttműködésben.

A resettlement és relocation, vagyis az áttelepítés és az áthelyezés nem keverendő tehát össze. Amikor a kvótáról van szó, akkor az áthelyezésről van szó, amit a legegyszerűbb relokációnak nevezni, bármennyire magyartalan is. A relokáció tehát átmeneti jelleggel nyújtandó segítség, amelyet a tagállamok egymásnak nyújtanak annak érdekében, hogy a migrációval járó terheket csökkentsék, és a terheket egyenlőbben lehessen elosztani. Az áttelepítés pedig EU-n kívüli, harmadik országokban belső menekültekké vált személyek segítésére vonatkozó program, amelyben a tagállamok önkéntes alapon vesznek részt.

- együttműködés a harmadik országokkal annak érdekében, hogy a migrációt időben kezelni lehessen;
- az EU határain fekvő tagországok uniós eszközökkel történő segítése -> hotspotok kialakítása, az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal segítsége, Frontex és Europol bekapcsolása az érkező migránsok minél gyorsabb és könnyebb azonosítása, regisztrálása, és a gyorsabb ujjnyomatvételi folyamat érdekében, valamint sürgősségi alapok biztosítása a költségek fedezésére.

A relokáció egy elosztási kulcs alapján történne. Az elosztási kulcs objektív mérhető és igazolható kritériumon alapszik, amely figyelembe veszi az adott tagállam befogadási kapacitását és védelemre szoruló személyeket integráló képességét. A redisztibúciós kulcs az alábbi adatokat veszi figyelembe és súlyozza:
a) népességszám (40%) - ez az indikátor mutatja, hogy egy adott tagállam egy bizonyos számú menekült befogadására képes
b) teljes GDP (40%) - a tagállam abszolút jólétét jelzi, és így azt is, hogy az állam gazdasága mennyi menekült befogadására és integrálására képes
c) menedékjog iránti korábbi kérelmek átlagos száma (2010 és 2014 közt) (10%) - ez mutatja, hogy az adott tagállam milyen erőfeszítéseket tett a közelmúltban a menekültügy terén
d) munkanélküliségi ráta (10%) - ez mutatja, hogy az adott tagállam mennyire képes integrálni a menekülteket.

2015. szeptember 9-én az Európai Bizottság átfogó javaslatcsomagot terjesztett elő. Ebben azt javasolta, hogy a leginkább érintett tagállamokra, így Görögországra, Olaszországra és Magyarországra nehezedő terheket új eszközök bevetésével csökkentsék: 120 ezer egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személy más uniós tagállamokba való áthelyezését javasolták. Olaszországból 15 600 főt, Görögországból 50 400 főt és Magyarországról 54 000 főt helyeztek volna át. Az alábbi táblázat mutatja, hogy melyik ország mennyi védelemre szoruló személyt venne át.

 

Olaszország

Görögország

Magyarország

ÖSSZESEN

Ausztria

473

1529

1638

3640

3 Belgium

593

1917

2054

4564

Bulgária

208

672

720

1600

Horvátország

138

447

479

1064

Ciprus

36

115

123

274

Cseh Köztársaság

387

1251

1340

2978

Észtország

48

157

168

373

Finnország

312

1007

1079

2398

Franciaország

3124

10093

10814

24031

Németország

4088

13206

14149

31443

Lettország

68

221

237

526

Litvánia

101

328

351

780

Luxemburg

57

185

198

440

Málta

17

56

60

133

Hollandia

938

3030

3246

7214

Lengyelország

1207

3901

4179

9287

Portugália

400

1291

1383

3074

Románia

604

1951

2091

4646

Szlovákia

195

631

676

1502

Szlovénia

82

265

284

631

Spanyolország

1941

6271

6719

14931

Svédország

581

1877

2011

4469

ÖSSZESEN

15600

50400

54000

120000

Forrás: Európai Bizottság, Sajtóközlemény, 2015.09.09

Az Európai Parlament elfogadta, és szeptember 22-én az Európai Unió Tanácsa nagy többséggel szintén elfogadta a javaslatot. Magyarország ugyanakkor kijelentette, hogy nem kíván részt venni a mechanizmusban, így Magyarországról nem vesznek át más tagállamok 54 ezer nemzetközi védelemben részesülő személyt, ezért  a fenti arányban vesznek át a görögöktől és az olaszoktól 54 ezer védelemre szoruló harmadik országbeli állampolgárt.

"We have an agreement in the Council by a very large majority, a majority going beyond that required by the Treaties. Today's decision reminds us that the European Union is founded on solidarity between member states, but also on solidarity with people in need of protection."

Jean Asselborn, Luxembourg's Minister for Immigration and Asylum and President of the Council

Az Európai Unió Tanácsának döntése értelmében minden ország köteles befogadni annyi menekültet, amennyi a bizottsági javaslatban áll. A Tanács elnöke elmondta, hogy a tanácsi ülésen egyetlen tagállam sem mondta azt, hogy nem fogadna be menekülteket.

Ez röviden azt jelenti, hogy Magyarország mint az Európai Unió tagja, köteles részt venni a relokációban, és befogadni a Bizottság javaslatában megfogalmazott számú menekültet a következő két évben.

Hogy áll a relokáció jelenleg?

relokacio_jelenlegi_allasa.jpg

forrás: Factsheet - relocation and resettlement

A fenti ábra tehát a bizonyos "kényszerbetelepítés" júliusi állapotát tükrözi. Ausztria, Dánia, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia még nem vett át sem Görögországtól, sem Olaszországtól menedékkérőt, és összességében elmondható, hogy a relokációs program nem túl sikeres. Eddig a 120 ezres kvóta tizedét sem sikerült még megütni, nemhogy a 160 ezres, kiterjesztett kvótát. Ez tehát az, ami ellen október 2-án szavazni lehet.

A fentiek értelmében jól látszik, hogy az átmeneti relokációs terv nem nyújt megoldást az Európát elérő menekülthullámra, így kérdéses, hogy meddig akarják ezt a tervet, amely egyébként számos vitát váltott ki, életben tartani. Kétségtelen, hogy a menekültválság több terhet ró egyes országokra, de mindaddig, míg a menekültügyi rendszerek minősége nem egységes, és jobb körülmények várják az oda érkezőket az egyik országban mint a másikban, nem számolhatunk azzal, hogy a relokációs próbálkozások sikeresek lennének.

Plakáton összefoglalva:

letoltes.png

 

3056_migrans.png